Gode råd om stabling af papkasser

 

Et af de mest tilbagevendende begreber ved udviklingen af transportemballage, er kassens stabelstyrke. Dette udtrykker emballagens evne til at modstå en statisk belastning ovenfra. Jo flere kasser man stabler ovenpå hinanden, jo større bliver trykket på de nederste. For at takle dette problem, udnytter man det faktum, at bølgepap, via sin gitterstruktur, har en høj stabelstyrke i bølgeretningen. Stabelstyrken afhænger af linerens gramvægt og af den bølgepapprofil (E, B, C, EB eller BC) som vælges.

 

Udover pappets og konstruktionens udformning, spiller måden kasserne er stablet på også en stor rolle for stablingsstyrken.

 

 

Søjlestabling

 

Ved søjlestabling forstås, at kasserne stables i såkaldte søjler lige ovenpå hinanden. Det er vigtigt, at kasserne stables, hjørne oven på hjørne, for på denne måde opnås den bedste effekt.

 

Forbandtstabling

 

Denne metode anvendes ofte ved f.eks. trucktransport, da denne palleteringsform er meget stabiliserende. Transportforsøg viser dog, at emballagens stablingsstyrke forringes med op til 50% ved forbandtstabling.

 

Uanset om der stables i søjler eller i forbandt, så er det meget vigtigt, at de enkelte emballager stables kant mod kant, da en tilfældig stabling altid reducerer stablingsevnen. Det er også vigtigt, at alle emballager placeres omhyggeligt inden for pallens areal, så emballagens kanter understøttes. Palleteringen kan stabiliseres yderligere, hvis man placerer et stykke pap mellem hvert lag.

Søgaard & Co. - Mere web for pengene
Udskriv