Om materialet

 

Polyethylen er det mest almindelige plastmateriale til emballering af en lang række af de produkter, man i dagligdagen er i berøring med. Det kan f. eks. være i form af transport-eller salgsemballager som plastposer, kasser, dunke, flasker osv.

 

Et miljøvenligt materiale

 

Polyethylen er et af de mest miljøvenlige plastmaterialer der findes. Polyethylen består kun af kul (C) og brint (H), og polyethylen er derfor rent kemisk et enkelt og uskadeligt materiale.

 

Ved forbrænding dannes vand og kuldioxid. Begge disse stoffer indgår i naturens kredsløb, og forbrænding af polyethylen giver således ikke anledning til miljøproblemer.

 

Hvad er plast?

 

Plast er betegnelsen på en stor gruppe materialer, som på et stadie af fremstillingen er plastisk formbare, og som er opbygget af polymere.

 

Plasttyperne er indbyrdes meget forskellige i kemisk opbygning og egenskaber.

 

Der er to hovedtyper: termoplast og hærdeplast.

 

Plastmaterialer kan indeholde en række tilsætningsstoffer, der understøtter eller tilpasser polymerens egenskaber, f.eks farve, hårdhed og UV-lys-bestandighed.

Søgaard & Co. - Mere web for pengene
Udskriv