CORONAVIRUS / COVID-19

- orientering om MC emballage A/S’s håndtering gældende fra og med 16/3-2020
 

COVID-19 breder sig hele tiden, og MC emballage kan ikke udelukke, at det kan medføre konsekvenser for vores kunder i form af øget omkostninger ved transport, forsinkelser, restordrer samt skærpede foranstaltninger hos modtager ifm. aflevering af gods. Eventuelle konsekvenser for dine leverancer vil blive taget i dialogen med din sædvanlige kontaktperson.

MC emballage følger sundhedsstyrelsens anbefalinger og instruktioner, så vi kan beskytte vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere bedst muligt. Vi søger desuden at være proaktive ved at arbejde med lukkede zoner på lageret og i administrationen for at forsinke smitteudbredelsen, og generelt indrette vores arbejdsplads, så der holdes forsvarlig afstand.

Vores dag til dag leverancer kan blive udfordret, da de iværksatte restriktioner nedsætter vores kapacitet, men vi lover at gøre vores yderste for at sikre jeres leverancer.

Orienteringen er gældende, indtil en ny orientering fremsendes eller helt tilbagekaldes.

 

Generelle retningslinjer og forholdsregler:

  • Vi henstiller til at alle følger sundhedsstyrelsens retningslinjer på området for at undgå smittespredning.
  • Alle medarbejdere hos MC emballage begrænser fysiske møder og forsamlinger.
  • Der henstilles generelt til telefonisk kontakt frem for fysisk fremmøde.
  • Vores bygninger er aflåste gældende fra 12/3/2020, således det udelukkende er MC emballage-ansatte, der har adgang. For eksterne samarbejdspartnere kan af- og pålæsning kun ske via nyetableret sluse til dokumentoverlevering, som sikre, at der ikke er fysisk kontakt.
  • Medarbejdere som returnere fra udlandet, og har været i lande, der giver anledning til særlige forholdsregler (jf. sundhedsstyrelsens instrukser) sendes i forebyggende karantæne og må ikke opholde sig i MC emballages bygninger.
    Listen opdateres løbende -> https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
  • MC emballage øger omfanget af rengøring på alle lokationer.
  • Medarbejdere hos MC emballage med nedsat immunforsvar, vil efter aftale overgå til hjemmearbejdspladser.
  • Alle MC emballage ansatte er grundigt orienteret om interne retningslinjer vedrørende hygiejne, mødeaktivitet, rejse- og transportaktivitet med henblik på at reducere smitterisikoen.

Vort arbejde for at sikre forsyninger:

I forbindelse med den eskalerende Coronavirus situation oplever vi en meget stor efterspørgsel på en del artikler, herunder forsøg på hamstring. Vi tager forbehold for, at der kan opstå mangelsituationer eller pristillæg på artikler. Årsagen er, at varerne er påvirket af øget efterspørgsel, fabriksnedlukninger, råvaremangel eller stigende fragtrater.

Hvis I har enkelte varer, som er meget produktionskritiske, bedes I specifikt rette henvendelse på disse, så undersøger vi gerne den aktuelle situation.

 

Med venlig hilsen,

Adm. dir.

Peder K. Eriksen

Søgaard & Co. - Mere web for pengene
Udskriv