CORONAVIRUS / COVID-19

- orientering om MC emballage A/S’s håndtering, opdateret januar 2021
 

Covid-19 er i vores samfund og selvom vi hos MC emballage A/S gør, hvad der står i vores magt for, at det ikke skal påvirke driften, så kan det medføre konsekvenser for vores kunder i form af mangler, forsinkelser og øget omkostninger. Eventuelle konsekvenser for dine leverancer vil blive taget i dialogen med din sædvanlige kontaktperson.

 

MC emballage følger sundhedsstyrelsens anbefalinger og instruktioner, så vi kan beskytte vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere bedst muligt.  Alle MC emballages ansatte er grundigt orienteret om interne retningslinjer vedrørende hygiejne, mødeaktivitet, rejse- og transportaktivitet med henblik på at reducere smitterisikoen, ligesom vi generelt har indrettet vores arbejdsplads og indført zone-opdeling, så der holdes forsvarlig afstand.Fysiske møder og forsamlinger undgås i videst muligt omfang og erstattes i stedet af telefonisk kontakt eller online møder.

 

Vi søger af være proaktive i arbejdet med sikring af forsyninger. I forbindelse med den eskalerende Coronavirus situation oplever vi en meget stor efterspørgsel på en del artikler, herunder forsøg på hamstring. Vi tager forbehold for, at der kan opstå mangelsituationer eller pristillæg på artikler. Årsagen er, at varerne er påvirket af bla. øget efterspørgsel, fabriksnedlukninger, råvaremangel og stigende fragtrater. Især på containerfragt fra fjernøsten har vi set eksempler på fragtrater, som er steget med helt op til 400%. 

Hvis I har enkelte varer, som er meget produktionskritiske, bedes I specifikt rette henvendelse på disse, så undersøger vi gerne den aktuelle situation.

 

Med venlig hilsen,

Adm. dir.

Peder K. Eriksen

Søgaard & Co. - Mere web for pengene
Udskriv