Disclaimer

 

 

Når du går ind på MC emballage A/S’ (MCe) hjemmeside, accepterer du samtidig nærværende erklæring. Du bør derfor sætte dig nøje ind i erklæringens indhold.

MCe har gjort sit yderste for at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, præcise og opdaterede. MCe giver dog ingen garantier herfor.

MCe fralægger sig ethvert ansvar for fejl eller mangler på hjemmesiden og kan derfor ikke gøres ansvarlig for noget tab, ej heller som følge af virus, som direkte eller indirekte eller ved uheld skyldes indholdet eller undladelser på hjemmesiden.

MCes hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er underlagt MCes kontrol. MCe påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af disse hjemmesider eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af indholdet på de enkelte hjemmesider.

Billeder, logoer og tekster på MCes hjemmeside tilhører MCe og er beskyttet af bl.a. copyright. Ingen er berettiget til på nogen måde at anvende disse billeder, logoer og tekster uden MCes forudgående, skriftlige tilladelse. Undtaget herfra er billeder og tekster som ligger til download.

MCe forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre indholdet på hjemmesiden eller til helt eller delvist at lukke den uden forudgående varsel.

MCe indsamler kun personlige informationer om de besøgende på hjemmesiden - f.eks. navne, adresser og e-mail adresser - hvis de besøgende på hjemmesiden selv aktivt giver denne information fra sig.


MCe vil kun bruge disse oplysninger til det formål, som en besøgende specifikt har bedt om, f.eks. at modtage materialer på e-mail. En besøgende kan til enhver tid frabede sig at modtage materialer, og MCe vil herefter ikke udnytte de personlige informationer eller give dem fra sig til andre - undtagen ved evt. myndighedskrav.

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende erklæring, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

 
Søgaard & Co. - Mere web for pengene
Udskriv