Miljøpolitik for MC emballage A/S


Begrebet miljø definerer vi som både eksternt miljø og arbejdsmiljø. Det er vor politik på området, at alle aktiviteter gennemføres under størst mulig hensyntagen til vore omgivelser, arbejdsmiljøet og det enkelte individ.


Vor miljøpolitik indebærer,

 • at vi som minimum vil overholde bekendtgørelser og gældende lovgivning på miljøområdet.

  MC emballage A/S er som forhandler af emballage ikke omfattet af konkret miljølovgivning. Vi overvåger på månedsbasis udgivelser fra Miljø- og fødevareministeriet og vil løbende sikre implementering af evt. nye miljøkrav. MC emballage A/S vælger vores leverandører med omhu og sikrer, at produkter solgt og distribueret som minimum er i overensstemmelse med:

   

  EU emballage direktiv 94/62
  Emballager er minimeret i forhold til materialeforbrug og indhold af miljø skadelige stoffer og brugen af tungmetaller er minimeret og overskrider aldrig de tilladte grænseværdier. Alle produkter kan genbruges eller bortskaffes, enten gennem genanvendelse til andre materialer, ved inceneration med energiudnyttelse eller kompostering eller bionedbrydning.

   

  REACH
  Produkter er i overensstemmelse med REACH. Der er foretaget vurdering af indholdet af stoffer fra kandidatlisten og vi fortsætter med at sikre, at vores produkter er godkendt og vil redegøre for og specificere SVHC–stoffer, hvis indeholdt i vores produkter.


  RoHs
  Produkter er i overensstemmelse med med RoHs direktivet EC/2002/95 som indeholder begrænsning om brugen af farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter, herunder tungmetaller og andre farlige stoffer (N-klassificerede stoffer).

 • at vi vil sælge og distribuere emballageprodukter på en sådan måde, at alle aspekter af eventuelle miljøpåvirkninger minimeres. 

   

  Emballageoptimering
  MC emballage A/S kan udføre en gennemgang af emballagen som benyttes med henblik på at sikre, at den yder tilstrækkelig beskyttelse, uden det kræver brug af store mængder unødvendig emballage.
  MC emballage A/S kan også vurdere lagringskapacitet, emballage processer, transportsystemer og kundes/slutkundes krav til varer for at sikre, at den anbefalede emballage er den mest effektive til sin brug og den bedste løsning under hensyn til hele forsyningskæde. Med software fra TOPS har vi et komplet sæt af simulationsmodeller som giver os mulighed for at optimere hele kæden.

   

  'Enviro' Products
  Via vores Kobra netværk og vores partner i Storbritannien har vi udviklet en række produkter designet til at minimere emballagens virkning på miljøet. Sortimentet er udviklet i samarbejde med WRAP (Waste and Resources Action Programme) og sortimentet består af Envirobox, Envirostretch og Envirotape som dog ikke er standard sortiment hos MC emballage A/S.

   

  Grøn terminologi
  Vi vil løbende søge ny viden og holde os opdateret indenfor Grøn teminologi samt søge at navigere i og rådgive vores kunder indenfor området under hensyn til, hvad der er reelt og vidensbaseret. 

 • at vi vil drage omsorg for, at medarbejderne er informeret om vor miljøpolitik og motiveret til at inddrage miljøhensyn i det daglige arbejde.
 • at vi vil etablere det bedst mulige arbejdsmiljø.
 • at vi vil medvirke til, at miljøspørgsmål og information om miljøforhold kan behandles i en positiv og åben dialog sammen med kunder, leverandører, medarbejdere, myndigheder og alle selskabets berørte interessenter.
 • at vi anerkender, at en positiv miljøpåvirkning værdimæssigt kan prioriteres højere end økonomiske interesser.

 


MC emballage A/S
Version: Januar 2017

Søgaard & Co. - Mere web for pengene
Udskriv