Handelsbetingelser

  • Del 1 - Betingelser for køb på webshoppen
  • Del 2 - Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Del 1 - Betingelser for køb på webshoppen

A. GENERELLE VILKÅR

A1. Disse betingelser ("Betingelse for køb på Webshoppen") gælder for alle køb af produkter fra MC emballage A/S via MC emballage A/S' webshop på www.mcemballage.dk

A2. Du opfordres til grundigt at gennemlæse betingelserne. Du kan kun købe produkter på hjemmesiden, hvis du kan acceptere betingelserne i sin helhed. 

A3. Alle priser er i DKK og oplyses ekskl. moms, da MC emballage A/S udelukkende henvender sig til virksomheder (B2B). I indkøbskurven fremgår den samlede pris inkl. moms, så der ikke opstår tvivl om, hvilket beløb, der skal betales.

B. VIRKSOMHEDSINFORMATION

B1. Webshoppen udbydes af:

MC emballage A/S

Delta 3, Søften

8382 Hinnerup

CVR nr. 10887194

Tlf.: 86213299

Fax: 86213272

Mail: [email protected]

C. PRISER OG BETALING

C1. Alle priser på Webshoppen er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Der tages forbehold for trykfejl samt moms- og afgiftsændringer.

C2.Ved køb over kr. 2000,- er alle priser på Webshoppen inklusiv forsendelse til brofaste danske øer. Ved køb under kr. 2000,- påføres forsendelsesgebyr.

C3.I Webshoppen kan du betale med VISA/Dankort, MasterCard, Visa, Diners, Maestro og Mobilepay.Ved betaling med visse kreditkort opkræves et gebyr. Størrelsen af gebyret kan ses, når du vælger betalingsform inden du afgiver dine kortoplysninger.

C4. Beløbet for din bestilling trækkes først fra din konto, når varerne er afsendt fra MC emballage A/S.

C5.Ved betaling med betalings- eller kreditkort sker overførslen af dine kortoplysninger gennem en krypteret forbindelse mellem din browser og mcemballage.dk' systemer, således at dine oplysninger er beskyttede under overførslen.

C6. Priser oplyst via login i vores e-handelsmodul er vejledende og ikke bindende før modtagelse af skriftlig bekræftelse

C7.Priser og købsinformationer på Webshoppen er kun gyldige, så længe de vises på Webshoppen.

D. ACCEPT AF BESTILLINGER

D1.Der er ikke indgået en bindende købsaftale før MC emballage A/S endeligt har bekræftet din bestilling. Du accepterer derfor, at MC emballage A/S ikke har pligt til at acceptere din bestilling, såfremt varen er udsolgt, der er fejl i præsentationen af varen eller der er andre forhold, som bevirker, at din bestilling ikke kan opfyldes.

D2.Når du har afsluttet købet, sendes en automatisk ordremodtagelseskvittering via e-mail. Kvitteringen betyder, at din bestilling er modtaget, og indeholder desuden oplysninger om bestillingens indhold, ordrenummer, navn, leveringsadresse, betalingsmetode m.v. Denne kvittering er alene en servicemeddelelse, så du kan se, at din bestilling er indtastet korrekt, men den er ikke udtryk for, at MC emballage A/S har accepteret din bestilling.

D3.Selve opbygningen af shoppen er gjort så enkel som muligt – man søger de produkter man ønsker at bestille, enten via produktgrupper eller via søgefunktion på siden. Man indtaster et antal, der føjes til varekurven. Dette gentages for hvert af de produkter man vil bestille. Man kan til enhver tid foretage ændringer af varelinjer eller antal i varekurven. Til slut går man til kassen, hvor man indtaster virksomhedens telefonnummer og klikker på knappen "hent", hvorefter systemet automatisk henter alle tilgængelige firmainformationer fra selskabsregisteret. Betaling sker via en krypteret kommunikation til betalingsindløser, så betaling sker sikkert og problemløst, samtidig opleves det som om betaling sker i MC emballage A/S, idet betalingsindløsning ikke sker i et nyt browservindue.

D4. Produkter af typen standardvarer leveres indenfor 1-3 hverdage, mens specialvarer typisk er efter ordre og der derfor må påregnes leveringstid. Leveringstid er først bindende for MC emballage A/S, når denne er bekræftet

E. PERSONOPLYSNINGER

E1. Når du foretager bestilling og køb på Webshoppen, afgiver du personoplysninger (navn, adresse m.v.). MC emballage A/S behandler disse oplysninger om dig med henblik på at ekspedere din bestilling og leveringen heraf, og for at kunne identificere dig i forbindelse med eventuelle reklamationer eller tilbagekaldelser. Det er angivet i bestillingsformularen, hvilke oplysninger, der er obligatoriske. Hvis du ikke afgiver de obligatoriske oplysninger, kan du ikke foretage bestilling i Webshoppen. Udover de oplysninger du selv afgiver ved bestillingen, registrerer MC emballage A/S også IP-adressen på den lokation, som du foretager bestillingen fra.

E2. De oplysninger, der registreres, opbevares så længe din konto er aktiv, herefter kan der gå op til 5 år til automatisk sletning.

E3.Som kunde hos www.mcemballage.dk, kan du oprette et brugerlogin, som kan anvendes ved alle fremtidige besøg på shoppen.

E4.MC emballage A/S videregiver ikke dine oplysninger.

E5.MC emballage A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som MC emballage A/S ovenfor behandler om dig, samt til at få slettet eller rettet forkerte oplysninger. Du kan henvende dig til MC emballage A/S herom. Du kan se kontaktoplysninger for MC emballage A/S under punktet Virksomhedsinformation

E6. I tilfælde af, at Webshoppen hostes eksternt, har MC emballage A/S dokumentation for at hostingfirmaet håndterer alle data på samme måde som MC emballage A/S. 

F. COOKIES

F1. Når du foretager bestilling og køb, afgiver du personoplysninger (navn, adresse m.v.), til MCemballage.dk. MC emballage A/S behandler disse oplysninger om dig med henblik på at ekspedere din bestilling og leveringen heraf, og for at kunne identificere dig i forbindelse med eventuelle reklamationer eller tilbagekaldelser. Det er angivet i bestillingsformularen, hvilke oplysninger, der er obligatoriske. Hvis du ikke afgiver de obligatoriske oplysninger, kan du ikke foretage bestilling i Webshoppen. Udover de oplysninger du selv afgiver ved bestillingen, registrerer MC emballage A/S også IP-adressen på den computer, som du foretager bestillingen fra.

F2.En cookie er en fil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet IT-udstyr som du bruger til at tilgå Webshoppen. Den gør det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger. MC emballage A/S bruger cookies til at optimere dit besøg, når du navigerer rundt på Webshoppen, til at huske de ting du putter i din indkøbskurv og til at generere statistik over brugen af Webshoppen. MC emballage A/S videregiver ikke oplysninger om dit besøg på Webshoppen til tredjemand.

G. DRIFT AF WEBSHOPPEN

G1.MC emballage A/S tilstræber, at Webshoppen altid er i drift. Der gives dog ingen garanti for en bestemt oppetid eller for at Webshoppen er i drift eller tilgængelig på bestemte tidspunkter.

Del 2 - Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. GYLDIGHED

1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra MC emballage a/s, medmindre andet skriftligt er aftalt. Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers salgsdokumenter, herunder accept, finder ikke anvendelse. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

 2. TILBUD, ORDREBEKRÆFTELSE OG PRIS

2.1 Tilbud skal accepteres straks, medmindre andet fremgår af det skriftlige tilbud. Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

2.2 Stemmer MC emballage a/s' ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber reklamere telefonisk eller via e-mail senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens modtagelse. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

2.3 Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er MC emballage a/s berettiget til at ændre de overfor køber tilbudte og/eller aftalte priser. Omfattes leverancen af en skriftlig prisaftale inklusive råvareklausul, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af denne.

2.4 Priser på værktøjer og klicheer er indikative priser og justeringer kan forekomme og den fakturerede pris vil afspejle den faktiske omkostning fra værtøjs- /klichemager.

2.5 Priser oplyst via login i vores e-handelsmodul er vejledende og ikke bindende før modtagelse af skriftlig bekræftelse fra MC emballage a/s.

2.6 Generelt tages forbehold for taste- og skrivefejl i salgsmateriale.

2.7 Er der i tilbud, ordrebekræftelse eller købsaftale forudsat, at sælger skal tage materiel i bytte, bærer køber risikoen herfor, indtil det ibyttetagne overgives til MC emballage a/s. Alle indbytningspriser er fastsat under forudsætning af, at det ibyttetagne:

  • Overgives til MC emballage a/s i samme stand, som den besigtiget af MC Emballage A/S, bortset fra almindeligt slid ved normal brug indtil aflevering sker.

  • Forskriftsmæssigt vedligeholdes og efterses indtil overgivelse til MC emballage a/s

Hvis værdien af det ibyttetagne på grund af forhold, som køber bærer risikoen for, ikke svarer til den anførte indbytningspris, reguleres differencen over den kontante del af købesummen.

 3. SALGSMATERIALE, TEGNINGER M.V.

3.1 Alle oplysninger og data i MC emballage a/s' generelle salgsmateriale, prislister m.v. kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang, særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen. Generelt tages forbehold for taste- og skrivefejl i salgsmaterialet.

3.2 MC emballage a/s har såvel ejendomsret som immateriel ret til salgsmateriale, produktionsværktøjer, tegninger og andet teknisk materiale vedrørende leverancen, herunder film og klicheer, medmindre andet er aftalt skriftligt.

3.3 Såfremt værktøjer, klicheer m.m. ikke har været i brug indenfor en periode på 2 år, så forbeholder MC emballage a/s sig retten til, uden yderligere varsel, at bortskaffe disse.

 4. BETALING OG KREDITGIVNING

4.1 Der betales kontant ved leveringen, medmindre andet er skriftligt aftalt eller angivet i fakturaen. Efter forfaldsdagen beregnes rente med den til enhver tid gældende morarentesats.

4.2 Kreditgivning uden sikkerhedsstillelse kan alene ske på baggrund af tilfredsstillende økonomiske oplysninger. Hvis købers betalingsevne efter MC emballage a/s' opfattelse forringes væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er MC emballage a/s berettiget til, som betingelse for ordrens udførelse, at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for købesummen.

4.3 Køber er ikke berettiget til at modregne i udstedte fakturaer, medmindre modkravet skriftligt er anerkendt af MC emballage a/s.

4.4 Manglende overholdelse af MC emballage a/s' betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger MC emballage a/s til at sætte yderligere leverancer i bero samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som forfaldent, indbetalt straks.

 5. EJENDOMSFORBEHOLD

5.1 Varerne forbliver MC emballage a/s' ejendom, indtil samtlige beløb, herunder omkostninger til levering, forsendelse og forsikring, vedrørende varerne er betalt. Indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge varerne eller på anden måde at råde over varerne på en måde, som strider mod ejendomsforbeholdet.

 6. LEVERING

6.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, sker levering iht. Incoterms2020 DAP fra MC emballage a/s' lager i Hinnerup eller fra et af MC's eksterne lagre, efter MC emballage a/s' valg.

6.2 Er der aftalt Incoterms 2020 DAP, anvendes MC emballages almindelige levringsbetingelser: Leverancer, der opfylder vores gebyrgrænse på kr. 2000,00 sker omkostningsfrit. For leverancer under vores gebyrgrænse, betales et fragt- og ekspeditionsgebyr på kr. 85,00 ved op til 2 pakker, mens volumengods, der overskrider 2 pakker, afregnes til kr. 295. MC emballage a/s forbeholder sig ret til dellevering. Desuden tages forbehold for leveringssteder, hvor forhold på stedet eller vejen dertil, bevirker, at levering ikke kan ske med almindelig pakke- eller palleforsendelse, her vil de faktiske fragtomkostninger skulle betales af modtager.

7. AFTAGEPLIGT

7.1 Kan levering som følge af købers forhold ikke gennemføres, henstår varerne for købers regning og risiko på MC emballage a/s' lager. MC emballage a/s er berettiget til at opkræve lagerleje, få dækket omkostninger m.v

7.2 Køber har pligt til at aftage varerne senest 3 mdr. efter accept af tilbud. Aftager køber ikke produkterne rettidigt, er MC emballage a/s berettiget til at fakturere færdigfremstillede produkter med 100 % og halvfabrikata med 85 % af den aftalte købesum. MC emballage a/s er samtidig berettiget til at fakturere lagerleje. Fakturerede produkter henligger for købers risiko. Er varerne ikke aftaget inden 1 år efter accept af tilbud, er MC emballage a/s berettiget til at kassere varerne, hvilket ikke fritager køber for forpligtelsen til at betale for varerne samt omkostning til bortskaffelse.

 8. RETURVARER

8.1 MC emballage a/s yder returret efter forudgående skriftlig aftale med et af MC emballage a/s' kundecentre. MC emballage a/s modregner et returgebyr på 20 % af købesummen, med mindre andet er skriftligt aftalt.

8.2 Det er i alle tilfælde en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse leveres ubeskadiget hos MC emballage a/s i original emballage.

8.3 Returomkostninger afholdes af kunden.

8.4 Varer på prøve eller varer, der er udlånt af MC emballage a/s, skal returneres i ubeskadiget og rengjort stand for købers regning. Beskadiget emballage erstattes af køber. Hvis udstyret er blevet beskadiget, når det modtages retur, så vil beskadiget udstyr blive repareret og der vil blive udstedt faktura for reparation af udstyr.

 9. MÆNGDE OG KVALITETSTOLERANCER

9.1 MC emballage a/s forbeholder sig ret til mængdeafvigelser på indtil 10 % af den aftalte mængde, undtaget er specialordrer på bølgepap og folie, hvor mængdetolerancerne er som følger:

9.1.1 Specifikt for specialordre af bølgepap:

  • Bestilt mængde <1000 styk – mængdeafvigelse +/- 20%
  • Bestilt mængde 1000 – 5000 styk – mængdeafvigelse +/- 15%
  • Bestilt mængde >5000 styk – mængdeafvigelse +/- 10%

9.1.2 Specifikt for specialordrer på folieprodukter:

  • Bestilt mængde +/- 20%

9.2 Produkters egenskaber, f.eks. vægt, dimension, rumfang, dekoration, farvevariation m.v. kan variere indenfor et vist toleranceområde. Produktet anses for at være kontraktmæssigt leveret, hvis dets værdier ligger indenfor de i branchen sædvanemæssige kvalitetstolerancegrænser, eller hvis det svarer til de særlige kvalitetsspecifikationer, der er aftalt i de enkelte tilfælde.

9.3 Materiale fra køber såsom specifikationer, beskrivelser, tegninger, illustrationer m.v. anses alene for vejledende og er ikke en del af nærværende aftale, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 10.  FORSINKELSE

10.1 Leveringstiden er fastsat af MC emballage a/s efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved aftalens indgåelse. En udskydelse af leveringstiden med 10 arbejdsdage betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor MC emballage a/s. MC emballage a/s er tilsvarende ikke ansvarlig for forsinkelse, som skyldes væsentlige afgivelser i købers forecast.

10. 2 MC emballage a/s er til enhver tid forpligtet til at erstatte den af køber bestilte vare med en anden vare, som i al væsentlighed svarer til den bestilte vare. Såfremt køber ikke accepterer ombytningen af den bestilte vare med den alternative vare er MC emballage a/s ikke ansvarlig for forsinkelse af den bestilte vare.

10. 3 Såfremt leveringstiden overskrides med mere end 10 dage, er køber berettiget til konventionalbod fra udløbet af de 10 dage. Konventionalboden udgør 0,25% beregnet af den del af den aftalte købesum, som dækker den ydelse, der er omfattet af forsinkelsen for hver hele uge, forsinkelsen varer. Konventionalboden kan ikke overstige 5% af den aftalte købesum for den forsinkede ydelse. Overskrider MC emballage a/s den forlængede leveringstid med mere end 20 arbejdsdage, er køber berettiget til at ophæve aftalen.

10.4 Vælger køber at ophæve aftalen, har køber alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.

10.5 Såfremt køber ønsker at gøre forsinkelsen gældende, skal køber straks reklamere skriftligt over for MC emballage a/s.

 11.  MANGLER

11.1 Ved levering skal køber straks, inden det leverede, tages i brug, foretage forsvarlig kontrol af det leverede. Der skal desuden ske forsvarlig kontrol før ibrugtagning. Såfremt der ikke foretages forsvarlig kontrol, eller der senere konstateres mangler som kunne/burde have været påvist før ibrugtagning, er MC emballage a/s ikke ansvarlig for eventuelle mangler.

11.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks og ikke senere end 8 dage efter manglen er eller burde være opdaget give MC emballage a/s skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består, samt dokumentation for hvilken leverance varen stammer fra.

11.3 MC emballage a/s' ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter MC emballage a/s' valg og inden rimelig tid, enten at foretage om levering, afhjælpning eller at meddele køber et af MC emballage a/s fastsat forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre mangels-beføjelser gældende.

11.4 Har køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor MC emballage a/s, kan køber ikke senere gøre den gældende.

11.5 Forandring af eller indgreb i det solgte uden samtykke fra MC emballage a/s fratager MC emballage a/s for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

 12. ANSVARSBEGRÆNSNING

12.1 MC emballage a/s' erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til varens pris.

12.2 MC emballage a/s er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser, driftstab eller andre indirekte tab eller følgeskader. MC emballage a/s er ikke ansvarlig for købers faktiske anvendelse af produkterne.

 13. PRODUKTANSVAR

13.1 For produktansvar er MC emballage a/s ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. MC emballage a/s fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på MC emballage a/s' produktansvarsforsikring. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er MC emballage a/s ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

13.2 Køber skal straks underrette MC emballage a/s, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber. Bliver MC emballage a/s sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

13.3 Såfremt MC emballage a/s måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde MC emballage a/s skadesløs i det omfang, MC emballage a/s' ansvar er fraskrevet eller begrænset ved disse generelle salgs- og leveringsbetingelser eller aftalen i øvrigt.

 14. FORCE MAJEURE OG ANDRE UFORUDSETE OMSTÆNDIGHEDER

14.1 MC emballage a/s er ikke ansvarlig over for køber for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt den manglende opfyldelse skyldes usædvanlige omstændigheder, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for MC emballage a/s' kontrol, herunder, men ikke udelukkende, krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, produktions- og leveringsvanskeligheder, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, brand, tyveri, naturkatastrofe, pandemier. MC emballage a/s er i disse tilfælde berettiget til at annullere ordren helt eller delvist eller at levere ordren, når opfyldelseshindringen er ophørt.

 15. GARANTIFORPLIGTELSER

15.1 For maskiner, værktøjer og pakkeanlæg fremgår gældende betingelser af den konkrete salgsaftale. Herudover ydes ingen garanti.

15.2 Brugte værktøjer og maskiner sælges som beset af køber, uden ansvar for MC emballage a/s af nogen art, bortset fra svig og vanhjemmel.

 16. LOVVALG OG VÆRNETING

16.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret. Internationale privatretlige regler og den internationale købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.

16.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen og disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, herunder tvister vedrørende betingelsernes eksistens eller gyldighed, afgøres ved de almindelige danske domstole, såfremt køber har hjemsted i Danmark. Har køber hjemsted uden for Danmark, skal tvister afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

Udregn fragt
Din bestilling er overskredet den maksimale størrelse for levering med GLS.Du har stadig mulighed for at gå til kurven, ændre din ordre og opfylde kravene for GLS forsendelse.
Udregn leveringspris:

Fri levering ved ordrer over kr. 1500 ex. moms.

Vi anvender en automatisk fragtberegner, der kalkulerer prisen ud fra den samlede volume. Systemet er ret komplekst og der kan i enkelte tilfælde ske fejl i beregningen. Hvis du mener at beregningen af fragten på din bestilling er forkert, vil vi meget gerne kontaktes.