MCe Miljøpolitik

Miljøpolitik for MC Emballage A/S

Begrebet miljø definerer vi som både eksternt miljø og arbejdsmiljø. Det er vores politik på området, at alle aktiviteter gennemføres under størst mulig hensyntagen til vore omgivelser, arbejdsmiljøet og det enkelte individ.

 

Vores miljøpolitik indebærer,

At vi som minimum vil overholde bekendtgørelser og gældende lovgivning på miljøområdet.

 

CSRD bæredygtighedsrapportering

Vi vil søge at automatisere vores datahåndtering og på baggrund af data danne værdifulde indsigter, der skal give os et stærkt fundament for at træffe bedre beslutninger og identificere den værdi vi skaber for kunder, ejere og fremtidige generationer via vores bærdygtighedsindsats og klimamål.

 

At vi vil overvåge udgivelser fra Miljø- og fødevareministeriet samt EU Kommissionen og vil løbende sikre implementering af evt. nye miljøkrav. MC emballage A/S vælger vores leverandører med omhu og sikrer, at produkter solgt og distribueret som minimum er i overensstemmelse med:

 

EU emballage direktiv 94/62

Emballager er minimeret i forhold til materialeforbrug og indhold af miljø skadelige stoffer og brugen af tungmetaller er minimeret og overskrider aldrig de tilladte grænseværdier. Alle produkter kan genbruges eller bortskaffes, enten gennem genanvendelse til andre materialer, ved inceneration med energiudnyttelse eller kompostering eller bionedbrydning.

 

REACH

Produkter er i overensstemmelse med REACH. Der er foretaget vurdering af indholdet af stoffer fra kandidatlisten og vi fortsætter med at sikre, at vores produkter er godkendt og vil redegøre for og specificere SVHC–stoffer, hvis indeholdt i vores produkter.

 

 RoHs

Produkter er i overensstemmelse med med RoHs direktivet EC/2002/95 som indeholder begrænsning om brugen af farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter, herunder  tungmetaller og andre farlige stoffer (N-klassificerede stoffer).

 

At vi vil sælge og distribuere emballageprodukter på en sådan måde, at alle aspekter af eventuelle miljøpåvirkninger minimeres.

 

Emballageoptimering

MC emballage A/S kan udføre en gennemgang af emballagen som benyttes med henblik på at sikre, at den yder tilstrækkelig beskyttelse, uden det kræver brug af store mængder unødvendig emballage.MC emballage A/S kan også vurdere lagringskapacitet, emballage processer, transportsystemer og kundes/slutkundes krav til varer for at sikre, at den anbefalede emballage er den mest effektive til sin brug og den bedste løsning under hensyn til hele forsyningskæde. Med eget software har vi et sæt af simulationsmodeller, som kan bidrage til at optimere hele kæden.

 

Minimering af emballagers miljøbelastning

MCe arbejder løbende på at optimere vores standard sortiment, så vi er i stand til at tilbyde den mest miljøvenlige emballage ud fra, hvad der er tilgængeligt og muligt. Vi har således, via målrettet samarbejde med producenter og kunder, stort fokus på at reducere materialeforbruget i vores emballager, øge mængden af genbrugsmaterialer i vores produkt sortiment  samt tilbyde emballager af andre og mere miljøvenlige materialer. På vores hjemmeside findes således en hel produktkategori med mere miljøvenlige emballager.

 

Grøn terminologi

Vi vil løbende søge ny viden og holde os opdateret indenfor Grøn teminologi samt søge at navigere i og rådgive vores kunder indenfor området under hensyn til, hvad der er reelt og vidensbaseret.

 

At vi vil drage omsorg for, at medarbejderne er informeret om vor miljøpolitik og motiveret til at inddrage miljøhensyn i det daglige arbejde.

 

At vi vil etablere det bedst mulige arbejdsmiljø.

 

At vi vil medvirke til, at miljøspørgsmål og information om miljøforhold kan behandles i en positiv og åben dialog sammen med kunder, leverandører, medarbejdere, myndigheder og alle selskabets berørte interessenter.

 

At vi anerkender, at en positiv miljøpåvirkning værdimæssigt kan prioriteres højere end økonomiske interesser.

 

 

 

 

MC Emballage A/S

Version: November 2023

 

Udregn fragt
Din bestilling er overskredet den maksimale størrelse for levering med GLS.Du har stadig mulighed for at gå til kurven, ændre din ordre og opfylde kravene for GLS forsendelse.
Udregn leveringspris:

Fri levering ved ordrer over kr. 1500 ex. moms.

Vi anvender en automatisk fragtberegner, der kalkulerer prisen ud fra den samlede volume. Systemet er ret komplekst og der kan i enkelte tilfælde ske fejl i beregningen. Hvis du mener at beregningen af fragten på din bestilling er forkert, vil vi meget gerne kontaktes.