Miljø

Grøn ansvarlighed

Tænker du også, at grøn ansvarlighed er bedre end sort samvittighed? Så er du kommet til det rette sted.  Vi tager den grønne dagsorden alvorligt og med vores mangeårige erfaring fra emballageindustrien ved vi om nogen, hvad det handler om, når du ønsker at træffe et bæredygtigt valg.

Den grønne dagsorden

Vi er alle i fuld gang med at omstille os til at tænke grønnere. Miljø står højt på vores fælles dagsorden, og virksomheder gør i dag en stor indsats for at miljøoptimere alle led i forsyningskæden.  Vi gør meget for at holde os ajour med tendenser og ny udvikling, så vi hele tiden er på forkant og kan yde kompetent rådgivning. Og rådgivning ER vigtig, det er nemlig ikke altid muligt at dele vores produkter op i kategorier og sige, at dette produkt er godt for miljøet mens en anden gruppe produkter ikke er det. Det hele afhænger af i hvilken sammenhæng produkterne indgår og hvordan de anvendes.

IMG_9159_besk_ret

Bæredygtig emballage

Emballage er på mange måder blevet et miljødilemma, for på den ene side er emballagen absolut nødvendig for at sikre varers holdbarhed og beskaffenhed, både under opbevaring og transport, på den anden side skal vi gøre alt for at sikre, at de emballager, som anvendes, belaster miljøet mindst muligt. I vores rådgivning lægger vi vægt på, at emballagen tænkes med ind i hele produktets livscyklus samt, at der kun bruges den absolut nødvendige emballage og så skal den er udformes, så den er let at affaldssortere og genanvende. Vi yder uvildig rådgivning baseret på nyeste tilgængelige viden indenfor området, og er ikke bundet af bestemte materialer, hvorfor vi kan forholde os nuanceret til aktuelle problematikker.
Vigtige overvejelser du bør gøre dig:

  • Hvor ender emballagen? Hos en virksomhed eller en slutbruger? I Danmark eller et sted, hvor der ikke er det samme fokus på forsvarlig affaldshåndtering?
  • Hvad skal emballagen beskytte? Må der bruges genbrugsmaterialer, eller skal emballagen leve op til krav som kun kan opfyldes af virgin materialer?
  • Hvor meget emballage er det nødvendigt at bruge for at sikre forsvarlig og holdbar pakning af emnet?

Erstat - Minimer - Genanvend - Brug igen

Vi tager meget ofte udgangspunkt i de 4 begreber Erstat – Minimer – Genanvend – Brug igen, når vi gennemgår kunders værdikæde med henblik på at identificere den bedste emballage ud fra et princip om bæredygtighed.

Erstat

Kan emballagen helt undværes eller erstattes af andre, mindre miljøbelastende materialer? Her kigger vi på hvilken funktion, emballagen tjener, samt om emballagen bortskaffes sammen med produktet, eller om det bliver adskilt fra produktet inden bortskaffelse. Så vidt det er muligt, anbefaler vi at vælge materialer med højest mulige genbrugsindhold.

Minimer

Kan vi reducere materialeforbruget og fortsat sikre optimal beskyttelse af varen? Vi anbefaler at undersøge, om den nuværende emballage er passende, eller om varen overemballeres unødvendigt.

Recycle_MG_ny

Genanvend

Kan emballagen fremstilles, så den egner sig til genanvendelse? Her anbefaler vi at kigge på, hvor emballagen befinder sig i genbrugshierarkiet, og om emballagens genanvendelsesmuligheder kan optimeres.

Brug igen

Kan emballagen anvendes flere gange eller erstattes af emballagetyper, der kan? Her bør fokus være på, hvor stort miljøaftrykket fra fremstillingen af flergangsemballagen er i forhold til den emballage, den erstattes med. Det er vigtigt også at indregne faktorer som rengøring, returtransport osv., samt om det overhovedet er realistisk, at emballagen kan bruges igen og igen uden at blive slidt, gå i stykker eller ryge ud af systemet.

Er plastik dømt ude?


En stor del af miljødebatten peger på plastik som den helt store miljøsynder. Man taler om, hvordan verdenshavene er fyldt med plastøer og dyr, hvis indre er fyldt med pålægspakker og plastikflasker. Og det er et kæmpe problem. Desværre savner vi i emballageindustrien flere perspektiver, der bidrager til det nødvendige, nuancerede billede. Sandheden er nemlig, at plastik typisk er langt mere ressourceeffektiv end andre emballagematerialer. Det kan derfor i mange tilfælde stadig give mening at bruge plastik, hvis man gør det med omtanke og har fokus på, at plastikken recirkuleres. Plastikken er en vigtig ressource, men mængden af plastisk, som genbruges eller genanvendes skal op, så plast tjener som et recirkulerbart materiale. 

Genbrugshierarkiet til højre angiver, hvordan du som udgangspunkt opnår det bedste miljømæssige resultat ved håndtering og behandling af din plastikemballage. I trekanten ses forskellige typer af plastikemballage, og hvordan de kan genanvendes, når de ikke længere tjener deres oprindelige formål. Det drejer sig om at efterspørge emballager som indeholder genbrug samt at designe emballagen, så den kan tjene et formål på samme trin i genbrugshirakiet så mange gange som muligt. Med andre ord: Jo flere gange, du kan sikre, at din plastemballage kan genanvendes uden downcycling, jo bedre har du udnyttet ressourcen.

miljoe-2

Vores miljømæssige initiativer

Hos MC emballage A/S bruger vi ikke kun kræfter på at rådgive dig om, hvordan du kan miljøoptimere dit emballagevalg. Vi tager vores egen medicin og arbejder hele tiden på at forbedre og optimere vores sortiment og arbejdsgange, så vi følger med tiden og er i stand til at kunne tilbyde de mest bæredygtige løsninger.

Det gør vi blandt andet gennem:

Tilpasning af sortiment: 

Vi tager løbende nye produkter ind i sortiment eller tilpasser sortimentet i takt med, at der findes bedre og mere bæredygtige alternativer.

Pladsoptimering ved pakning:

Vi transporterer ikke luft. Derfor har vi altid fokus på at pladsoptimere pakning på vores paller, så emballagen optager mindst muligt plads under transporten. 

Vi er med fremme:

Vi deltager jævnligt i konferencer og seminarer, der holder os opdateret på den nyeste viden på området, så vi løbende kan tilpasse vores sortiment og rådgive vores kunder ud fra den nyeste viden. 

Krav til leverandører

Spild i en grossistvirksomhed bor i sagens natur hos producenterne, og derfor vælger vi vores leverandører med omhu. På den måde sikrer vi, at vi sælger og distribuerer varer på en sådan måde, at alle aspekter af eventuelle miljøpåvirkninger minimeres.

Via due diligence processer har vi fokus på, at vores leverandører som minimum overholder gældende dansk og EU lovgivning, samt at brugen af miljøskadelige stoffer er minimeret eller helt udeladt. Vi stiller krav til, at nye emballager udvikles under hensyn til miljøpåvirkninger  og tilstræber at samarbejde med virksomheder, der har den nyeste teknologi og højeste produktivitet, da det implicit sikrer den laveste miljøpåvirkning, og den mest konkurrencedygtige emballage til gavn for hele værdikæden.

Kontakt os
Skriv til os og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.
Udregn fragt
Din bestilling er overskredet den maksimale størrelse for levering med GLS.Du har stadig mulighed for at gå til kurven, ændre din ordre og opfylde kravene for GLS forsendelse.
Udregn leveringspris:

Fri levering ved ordrer over kr. 1500 ex. moms.

Vi anvender en automatisk fragtberegner, der kalkulerer prisen ud fra den samlede volume. Systemet er ret komplekst og der kan i enkelte tilfælde ske fejl i beregningen. Hvis du mener at beregningen af fragten på din bestilling er forkert, vil vi meget gerne kontaktes.