Bliv klar til det udvidede Producentansvar for emballage!

Webinar_udvidet_producentansvar_4_

Producentansvaret for emballage træder i kraft den 1. juli 2025, men allerede fra april 2024 har omfattede virksomheder pligt til at registrere sig og indberette et estimat over deres forventede emballagemængder for 2024.

 • Cirka 41.000 danske virksomheder bliver omfattet.
 • Regning på minimum 2,3 mia. kr. om året flyttes fra forbrugere til producenter.

Forventeligt ca. 961.000 ton emballage årligt

Tirsdag den 27.02.24 afholdte MC emballage i samarbejde med Vana et webinar om Det udvidede Producentansvar for emballage. Hvis du ikke deltog, eller hvis du ønsker et gensyn, så kan du i dette opslag se en videooptagelse af webinaret i sin fulde længde.

I videoen fortæller Rikke Halkjær Kristensen,  Fagchef for cirkulær økonomi hos Kollektivordningen Vana om, hvilke virksomheder, der bliver ansvarlig under Producentansvaret samt hvad og hvordan der skal indrapporteres. Rikke giver også en forklaring på kollektivordningernes rolle under det udvidede Producentansvar.

 

Trine Schmidt, som er afdelingschef hos MC emballage og har det overordnede ansvar for compliance og bæredygtig udvikling, fortæller i webinaret om, hvordan virksomheder kan reducere sine omkostninger til Producentansvaret. Der gives konkrete eksempler på, hvordan MC emballage sammen med kunder har optimeret emballageløsninger via design og materialevalg og det understreger vigtigheden af at komme i gang med at danne sig et overblik over sine emballager, for der er typisk et potentiale, der både kan tjene virksomheden økonomisk og samtidig gavne miljøet.

Se eller gense hele webinaret herunder:

Opdateret 07-05-2024

Værd at vide om Producentansvaret for emballage (EPR):

Det udvidede Producentansvar (EPR) for emballage er en miljøpolitisk strategi, hvor producenterne holdes ansvarlige for hele livscyklussen af deres produkter, især når det gælder emballage. Dette inkluderer design, indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af emballage.

 

Hvem påvirkes af det udvidede Producentansvar for emballage?

Alle virksomheder, der i første led bringer emballager i omløb på det danske marked, bliver ansvarlige for at finansiere og organisere indsamling, sortering og behandling af deres emballageaffald. Det omfatter altså både producenter af emballagematerialer, importører, distributører og detailhandlere,  det vurderes, at det svarer til cirka 41.000 danske virksomheder. Når producentansvaret skal placeres, så skelnes der mellem forskellige emballagekategorier. For primære og sekundære emballager gælder, at det er påfylderen, der er ansvarlig for emballagen. Men for emballagekategorierne transportemballager, primær produktionsemballage, genbrugsemballage og serviceemballage da er den ansvarlige virksomhed den, der i første led tilgængeliggør tom såvel som påfyldt emballage på det danske marked.

Hvilke typer af emballage er omfattet af EPR?

EPR dækker alle typer af emballage anvendt til kommercielle og industrielle formål og omfatter både primære emballager, sekundær emballager og tertiære emballager.

 

Hvad skal virksomhederne gøre for at overholde EPR?

Virksomheder skal registrere sig hos en DPA som er den national emballageordning i Danmark. Virksomheder skal rapportere mængden og typen af emballage, de sætter på markedet og skal bidrage økonomisk til omkostningerne ved indsamling, sortering og genanvendelse af emballageaffald via graduerede miljøbidrag.

 

Hvad er en kollektivordning?

Desuden etableres kollektivordninger, det på vegne af deres medlemmer varetager de administrative og praktiske opgaver under EPR og behandler de mængder affald, der svarer til de mængder emballager deres medlemmer tilgængeliggør i Danmark. Tanken bag kollektivordningerne er, at medlemmerne i en kollektivordning kan få del i stordriftsfordele og desuden få hjælp til at løfte en byrde som for de fleste virksomheder vil være umulig at løfte alene. Er man ikke medlem af en kollektivordning, så skal man kunne godtgøre, at man selv indsamler og behandler emballageaffald svarende til den mængde emballager man selv tilgængeliggør i Danmark.

 

Hvad betyder bagatelgrænsen?

Virksomheder, der tilgængeliggør mindre end 8 tons emballage årligt på det danske marked vil være omfattet af bagatelgrænsen. Bagatelgrænsen betyder ikke, at disse virksomheder fritages for at betale for de emballager, der tilgængeliggøres på det danske marked. Til gengæld er kravene til indberetningen ikke så detaljerede og afregningen vil være en gennemsnitspris per ton emballage. For virksomheder under bagatelgrænsen er det ikke et krav at være medlem af en kollektivordning.

 

Hvordan vil EPR bidrage til miljøbeskyttelse?

EPR sigter mod at reducere mængden af affald og fremme genanvendelse ved at gøre producenterne ansvarlige for deres emballage. Dette skal motivere til design af mere bæredygtig emballage, øge genanvendelsesrater og reducere miljøbelastningen fra affald.

 

Hvordan håndhæves EPR-reglerne?

Bekendtgørelser udarbejdes af den danske miljøstyrelse, men det er DPA, der er udpeget af Miljøstyrelsen til at administrere reglerne samt overvåge implementeringen og håndhævelsen af EPR-reglerne, herunder indsamling af gebyrer og håndhævelse af sanktioner for manglende overholdelse.

 

Hvor kan virksomheder finde yderligere information og vejledning?

Virksomheder kan kontakte den danske miljøstyrelse eller besøge deres officielle hjemmeside for at få adgang til detaljerede vejledninger, registreringsprocedurer og andre ressourcer relateret til EPR for emballage. For specifik vejledning og løbende opdateringer om Det udvidede Producentansvar for emballage er det vigtigt at følge de officielle meddelelser fra den danske miljøstyrelse.

 

Hvordan reducerer du dit EPR bidrag?

Da der betales for de mængder man tilgængeliggør i Danmark, så vil en reduktion af emballage også betyde en mindre regning. Desuden vil prisen variere for forskellige materialetyper, så det koster altså ikke det samme for fx pap og plast. Dit valg af emballage og din måde at bruge emballagen på får altså indflydelse på din afregning. Af væsentlige fokusområder kan nævnes:

 • Affaldsreduktion
 • Genbrugelighed
 • Genanvendelighed
 • Brug af genanvendt materiale i emballage
 • Minimering af tilstedeværelsen af farlige stoffer.

 

Vi håber du er blevet inspireret til at gå dine nuværende emballageløsninger igennem og vi står selvfølgelig klar til at understøtte dig og din virksomhed med data og rådgivning. Kontakt os allerede i dag og lad os hjælpe dig godt på vej.

Kontakt os
Skriv til os og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.
Relaterede indlæg
 1. 4547 træer reddet i 2020

  I 2020 har MC emballage og vores kunder været med til at redde 4547 træer fra skovhugst, alene ved brug af papirfyldsløsninger og Pregis' Easypack teknologi. Det synes vi er værd at markere!

  Pregis_2020_Tree_certificate3
 2. Pakkefyld af genbrugspapir er både nemmer og mere skånsom for miljøet

  Mikkelsen Electronics A/S

  Pakkefyld af genbrugspapir betyder nemmere affaldssortering og miljømæssig omtanke

  Hos Mikkelsen Electronics har de skiftet deres EPS-pakkefyld ud med papirfyld af 100% genbrugspapir. Det falder både i tråd med virksomhedens fokus på bæredygtighed og har sikret nemmere affaldssortering for slutkunden.

  pexels-alina-blumberg-5908320
 3. Betonfabrik sparer 17 tons plastik med ny strækfilm

  Ikast Betonvarefabrik A/S

  Efter en dybdegående analyse af produktionslinjen indførte IBF en ny type strækfilm. Det kan tydeligt mærkes på bundlinjen og i CO2-regnskabet.

  Vi bruger flere tusinde ruller strækfilm om året, så enhver optimering kan have stor betydning i det lange løb. Derfor besluttede vi at undersøge, hvordan vi kunne optimere vores strækfilm

  Læs om strækfilmscasen hos IBF

  IBF
 4. Skab mere plads på bundlinjen og klimakontoen med en bedre strækfilm

  Skal din strækfilm være grøn, højteknologisk eller ultratynd?

  Hos MC emballage afspejler vores sortiment af strækfilm hele tiden nyeste produktudvikling. Nye kvaliteter giver din virksomhed mulighed for at skabe mere plads på bundlinjen og overskud på klimakontoen, uden at gå på kompromis med pakningen.

  Forbrugernes stigende bevidsthed om klima og miljø betyder, at de fleste leverandører oplever et stigende incitament til at belaste miljøet mindre. Hos MC Emballage støtter vi op om denne mission. Derfor har vores specialister gjort det muligt for vores kunder at komme et skridt længere på vejen mod klimaindsatsten med et udvalg af bæredygtige strækfilm, der i nogle tilfælde også er en stor fordel for pengepungen.

  IMG_9487_1
Udregn fragt
Din bestilling er overskredet den maksimale størrelse for levering med GLS.Du har stadig mulighed for at gå til kurven, ændre din ordre og opfylde kravene for GLS forsendelse.
Udregn leveringspris:

Fri levering ved ordrer over kr. 1500 ex. moms.

Vi anvender en automatisk fragtberegner, der kalkulerer prisen ud fra den samlede volume. Systemet er ret komplekst og der kan i enkelte tilfælde ske fejl i beregningen. Hvis du mener at beregningen af fragten på din bestilling er forkert, vil vi meget gerne kontaktes.